back safe

Tillbaks i London efter en relativt enkel resa men det är alltid tröttsamt och tidsödande.

Återkommer imorgon!