Tapeshavet av Gunnar D Hansson

 
 
Jag måste tyvärr frångå mina principer här och citera baksidestexten - jag kan nämligen inte få ihop något särskilt sammanhängande själv...: 
 
"Tapeshavet är en beteckning på en postglacial strandlinjeförhöjning vid Skagerack och Kattegatt under stenåldern. Detta hav som bredde ut sig under en period av värmeökning har givit namnet åt Gunnar D Hanssons nya bok. Genom exkursioner på ett näs med en mycket lång historia rör sig boken mellan geologi, arkeologi, isavsmältning, snäckskalsbankar och klimatförändring – Yoldatiden, Ancylustiden, Littorinatiden, Tapestiden. Dikter blandas med dagboksanteckningar, arkeologiska notiser, botaniska utflykter, gårdshistorier och släkthistorier. Tapeshavet är en genreöverskridande poesibok där text och bild utforskar förhållandet mellan plats, natur, dikt och poetik." 
 
Någon talade om Tapeshavet på Göteborgs Romanfestival och jag spetsade öronen när jag hörde att han är Sotenäspoet. Visst fanns den som e-bok på biblioteket och visst har jag läst den. Och njutit! Fantastiskt språk, det är så flytande och drivet samtidigt som det är stillsamt och återhållsamt - bohuslänskt, kanske - men svårt. Otroligt vackert - men kanske för intellektuellt för mig. Kul ändå att ha läst något av Hansson - så mycket litteratur finns det inte från eller om Sotenäs. 
 
 
Boken finns att köpa här eller här